cơ quan giải quyết bồi thường

Cơ quan điều tra phải bồi thường trong trường hợp nào?

Với 92,46% ý kiến đại biểu tán thành, sáng nay, 20-6, Quốc hội đã thông qua dự thảo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi). Một nội dung được nhiều ĐBQH quan tâm là xác định cơ quan giải quyết bồi thường trong hoạt động tố tụng hình sự.