cơ chế quản lý

Lại “nóng” chuyện doanh nghiệp vận tải bức xúc phí chồng phí

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa phối hợp với Hiệp hội Vận tải ôtô tổ chức hội thảo cơ chế quản lý vận tải đường bộ dưới góc nhìn của doanh nghiệp vận tải, bến xe.  Câu chuyện về phí bảo trì đường bộ và phí cầu đường một lần nữa lại “nóng” khi nhiều doanh nghiệp lên tiếng kêu than về tình trạng “phí chồng phí” hiện nay.

Sử dụng tài sản công còn nhiều lãng phí

Theo báo cáo mới nhất của Chính phủ, tính đến hết năm 2015, tổng giá trị tài sản nhà nước (TSNN) tại Cơ sở dữ liệu quốc gia là hơn 1,031 triệu tỷ đồng; trong đó tài sản là quyền sử dụng đất chiếm gần 68% (hơn 700 nghìn tỷ đồng). Mặc dù đã có nhiều chuyển biến trong quản lý, sử dụng khối tài sản này, nhưng tình trạng quản lý thiếu chặt chẽ dẫn đến lãng phí vẫn đang tồn tại.