cờ bạc lô đề

Nợ tiền cờ bạc lô đề, "vẫy" xe ôm yêu cầu chở đi để cướp tài sản

Do nợ tiền chơi cờ bạc, lô đề, Lực phải đi vay "tín dụng đen" với lãi suất cao. Đối tượng cho vay liên tục thúc ép Lực trả nợ nên Lực đã gây ra 3 vụ cướp tài sản để có tiền trả nợ.