chương trình học

Sẽ không thi vào phần kiến thức đã được tinh giản

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố nội dung tinh giản chương trình học kỳ II năm học 2019-2020. Với bậc THCS và THPT, việc tinh giảm được thực hiện đối với tất cả các môn học bắt buộc trong chương trình.