chủ quyền đất nước

Bãi Tư Chính và tầm nhìn chiến lược xây dựng nhà giàn DK1

Những tư liệu lần đầu công bố cho thấy, chủ trương xây dựng nhà giàn DK1 từ năm 1988 của Đảng và Chính phủ ta là hoàn toàn sáng suốt.

Cần chống tham nhũng, lãng phí như bảo vệ chủ quyền đất nước1

Các đại biểu Quốc hội phát biểu nhiều tâm tư về tham nhũng, lãng phí và mong Tân Thủ tướng khi nhậm chức trong thời gian tới nên tuyên thệ và thể hiện quyết tâm chống tệ “nội xâm” này mạnh mẽ như bảo vệ chủ quyền của đất nước.

Nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền đất nước

Ngày 4-3, Nhà hát kịch nói Quân đội đã khai sàn vở “Bình minh nơi đây yên tĩnh” của tác giả A. Uxtjugov, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn B. Vaxiliev.