chu ngọc anh

Chủ tịch Hà Nội mong đại biểu HĐND TP lựa chọn cán bộ công tâm, khách quan

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh, các đồng chí được giới thiệu để bầu Phó Chủ tịch UBND TP đều là những cán bộ có năng lực, được lựa chọn nghiêm túc, dân chủ và công khai.