chủ động nhân lực

Vĩnh Phúc sẵn sàng đón “đại bàng” về làm tổ

Hạ tầng hoàn chỉnh, chủ động nguồn nhân lực và những chính sách thu hút đầu tư hấp dẫn là sự chuẩn bị của tỉnh Vĩnh Phúc trong việc đón đầu làn sóng dịch chuyển dòng vốn FDI.