chống kháng thuốc

Ký kết về phòng chống kháng thuốc tại Việt Nam

Ngày 24/6, tại Hà Nội, Bộ Y tế, Bộ NN&PTNT, Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký kết thoả thuận về phòng chống kháng thuốc ở Việt Nam. Tại buổi lễ, Đại sứ các nước Anh, Thụy Điển, Hà Lan, Nhật Bản và các tổ chức quốc tế: WHO, FAO, USAIDS, CDC, OUCRU, JICA cũng cam kết hỗ trợ cho công cuộc chống kháng thuốc tại Việt Nam.