chôn sống người hầu

Bi thảm số phận những người hầu của các pharaoh Ai Cập

Với quan niệm người hầu sẽ tiếp tục công việc hầu hạ các pharaoh khi ở thế giới bên kia, khi pharaoh chết, người Ai Cập thời cổ đại mai táng cả những người hầu cùng với pharaoh để pharaoh quá cố có cuộc sống vương giả, đầy đủ như khi còn sống…