chính sách có hiệu lực

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 9-2018

Nghị định số 102/2018/NĐ-CP quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài, có hiệu lực từ 5-9.

Nhiều chính sách quan trọng sẽ có hiệu lực từ tháng 6/2015

Hàng loạt chính sách quan trọng liên quan đến đất đai, môi trường, xây dựng, giao thông… sẽ có hiệu lực từ tháng 6/2015.