chiến tranh thương mại mỹ trung

Doanh nghiệp không thể thờ ơ với chiến tranh thương mại Hoa Kỳ - Trung Quốc

Ngày 23-11-2018, tại TP Hồ Chí Minh diễn ra hội thảo “Chiến tranh thương mại: Tương lai của doanh nghiệp (DN) sản xuất?” thu hút gần 300 DN sản xuất tại TP Hồ Chí Minh tham dự và trao đổi.