chiến lược quốc gia

Đến năm 2020 giảm tới 5% tổng số vụ phạm tội hình sự

Phấn đấu đến năm 2020 giảm từ 3 - 5% tổng số vụ phạm tội hình sự so với năm 2016, nhất là tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, tội phạm ở các địa bàn trọng điểm

“Sức mạnh mềm” văn hóa Việt Nam: Trông người lại ngẫm đến ta

Ngày 12-12 vừa qua, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam phối hợp với Văn phòng UNESCO tại Hà Nội tổ chức hội thảo "Sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế". 

Không để tái diễn ‘bong bóng bất động sản’

“Bất động sản ấm lên là tốt nhưng Bộ Xây dựng cần lưu ý không để lặp lại bong bóng bất động sản như từng xảy ra” – Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý khi đánh giá tình hình bất động sản đang có dấu hiệu ấm lên.