chiến đấu với kẻ thù

Kỳ cuối: Vững chí, bền gan trước họng súng quân thù

Trong thời khắc sinh tử cận kề, trước hàng chục họng súng của kẻ thù đang lăm lăm nhả đạn để thủ tiêu ba người tù chính trị, không ai có thể chọn cho mình quyền được sống.