chia lửa

Bệnh viện Chợ Rẫy “chia lửa” với tâm dịch Đà Nẵng

Chiều ngày 4/8, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục cử đội phản ứng nhanh thứ 5 gồm: Th.S. Điều dưỡng (ĐD) Nguyễn Trần Đức (Khoa Thân nhân tạo) và Cử nhân ĐD Lê Hữu Trang (khoa Hồi sức Ngoại thần kinh) lên đường ra tiếp ứng cho các đồng nghiệp chăm sóc điều trị người bệnh tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng -nơi được coi là “tâm dịch” đang chăm sóc cho những bệnh nhân nhiễm COVID-19 nặng nhất trong đợt dịch tái lại này.