chia cổ phiếu thưởng

Chia cổ phiếu thưởng Techcombank: Cổ phiếu 1 thêm 2

Theo đó, mỗi cổ đông đang sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 2 cổ phiếu mới. Thông tin này dự kiến sẽ được chốt chính thức tại Đại hội cổ đông bất thường tổ chức vào ngày 14-6-2018.