chỉ dẫn địa lý

Hành tím Vĩnh Châu được trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý

Hành tím là đặc sản của thị xã Vĩnh Châu và là một trong số các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, có giá trị kinh tế cao, giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Sóc Trăng. 

Công bố quyết định mở rộng vùng chỉ dẫn địa lý sâm Ngọc Linh

Ngày 16-8, tỉnh Kon Tum tổ chức Họp báo công bố Quyết định 2465/QĐ-SHTT ngày 30-7-2018 của Cục Sở hữu trí tuệ về việc sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh cho sản phẩm sâm củ.

Quảng Nam công bố chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sâm củ

Sâm Ngọc Linh loại cây đặc hữu của vùng núi Ngọc Linh. Cả nước chỉ có 5 huyện với 16 xã thuộc 2 tỉnh Quảng Nam và Kon Tum là có sâm Ngọc Linh.

Chôm chôm Long Khánh được cấp chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý

Ngày 17-6, Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học - Công nghệ đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm chôm chôm Long Khánh ở tỉnh Đồng Nai.