chèo đò qua sông

Cứu vớt kịp thời 5 người bị nước nhấn chìm

Chèo đò qua sông để về nhà, 5 người dân bị nước nhấn chìm nhưng may mắn được cứu vớt kịp thời.