chế tài nghiêm

TP Hồ Chí Minh ra chế tài phạt đối tượng trốn cách ly

Trung tâm Báo chí TP Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố về việc xử lý các trường hợp không chấp hành cách ly bắt buộc, Sở Tư pháp thành phố đã đưa ra các chế tài rất nghiêm theo quy định của Chính phủ.