chế độ diệt chủng

Điện mừng Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia

Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7-1-1979 - 7-1-2019), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã gửi Điện mừng tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia.

Cảnh sát quốc gia Campuchia: Ra đời chỉ với vài chục tay súng

Lực lượng Cảnh sát Nhân dân Campuchia ra đời ngay sau khi nhân dân Campuchia dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng nước này (CPRP) cùng với sự giúp đỡ của bộ đội tình nguyện Việt Nam lật đổ chế độ diệt chủng tàn bạo Pôn Pốt ngày 7/1/1979 lập nên nước Cộng hòa Campuchia.

Những tù nhân trẻ em ở trại tập trung Auschwitz1

Khi các binh sĩ Hồng quân Liên Xô thuộc Phương diện quân Ukraina thứ Nhất, tiến vào giải phóng trại tập trung khổng lồ Auschwitz của phát xít Đức trên đất Ba Lan vào 70 năm trước, mọi người hết sức ngỡ ngàng bởi trước mặt họ ngoài những tù nhân trưởng thành còn sống sót ra, còn... vô số trẻ em trong bộ đồng phục kẻ sọc của người đang bị giam giữ.

Ánh sáng từ “Cánh đồng chết”

Chuyến đi nước ngoài đầu tiên của tôi là chuyến đi đến một đất nước đặc biệt, một đất nước có những cánh đồng gọi là Cánh đồng chết. Đó là Campuchia. Tháng 1/1979, quân giải phóng Việt Nam đã giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng kinh hoàng nhất trong thế kỷ XX. Và sau đó nửa năm, tôi đã lên đường trong một chuyến đi đặc biệt đến đất nước này.