chạy khen thưởng

Khắc phục tình trạng khen thưởng “dồn” cho lãnh đạo, chỉ huy

Chiều 11-6, Công an tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức tọa nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 - 11-6-2018).