chất lượng cuộc sống

Để thực sự là những người hạnh phúc

Liên hợp quốc đã tuyên bố chọn ngày 20-3 là Ngày Quốc tế Hạnh phúc. Việt Nam là một trong số 193 nước thành viên cùng cam kết sẽ ủng hộ ngày này bằng các nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng xã hội công bằng, phát triển bền vững, nhằm đem lại hạnh phúc cho người dân.

Vận động đồng bào các dân tộc Tây Nguyên tham gia BHXH tự nguyện

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, trong những năm qua, với sự quan tâm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, công tác thực hiện chế độ chính sách BHXH, bảo hiểm y tế, nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, người lao động đã được các tỉnh Tây Nguyên thực hiện và triển khai tích cực.