chân gà đông

Tiêu hủy 59 tấn chân gà đông lạnh bị hư hỏng

Ngày 28-5-2019, Cục Hải quan tỉnh Điện Biên chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các Sở Công thương, NN&PTNT, Tài nguyên môi trường cùng UBND huyện Mường Nhé đã thực hiện tiêu hủy 02 container chân gà đông lạnh với tổng trọng lượng 58 tấn.