cây xanh đô thị

Hà Nội giải thích về việc thay cây xanh trên phố7

Văn bản của TP Hà Nội khẳng định, “hầu hết nhân dân tại các khu vực thực hiện thay thế cây đồng thuận và ủng hộ” trong khi trước đó báo chí lại trích một quan chức Thủ đô phát biểu: Việc chặt cây để thay thế cây khác ở Hà Nội do cơ quan quản lý quyết định, không cần thiết phải hỏi ý kiến người dân.

Thay thế trên 400 cây xanh trước mùa mưa bão

Để bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão năm nay, Sở Xây dựng Hải Phòng chỉ đạo các đơn vị như: Công ty TNHH MTV công viên, cây xanh Hải Phòng; Công ty Môi trường đô thị; Công ty CP công trình công cộng và xây dựng… tiến hành chặt hạ khoảng 300 cây gạo gai và 115 cây sâu mục có nguy cơ gẫy đổ trên địa bàn 7 quận.