cầu Bà Ngôn

Đường dẫn cầu vượt cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi nứt toác

Cầu Bà Ngôn bắt ngang qua cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (thuộc xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) mới được xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2018 nhưng nay đường dẫn cầu này đã nứt toác, sạt lở ở taluy âm gây mất an toàn giao thông.

Vụ đường dẫn cầu vượt cao tốc nứt toác: Chỉ mới làm tạm (?)

BQL dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi cho rằng đường dẫn cầu vượt bắt qua cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi nứt toác là do đoạn này chỉ mới làm tạm do vướng mặt bằng.