cầu An Hảo

Thông xe cầu An Hảo bắc qua sông Đồng Nai

Ngày 30-4, Tổng công ty xây dựng số 1 (CC1) phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai và Bộ Giao thông - Vận tải tổ chức lễ thông xe cầu An Hảo bắc qua sông Ðồng Nai.