cắt xén khẩu phần ăn

Chưa xác định được dấu hiệu câu kết cắt xén khẩu phần người cách ly

Ngày 19/2, UBND tỉnh Quảng Ninh có phản hổi về kết quả xác minh thông tin được một cơ quan báo chí nêu về bữa ăn tại Bệnh viện số 2 bị cắt xén.