cấp ủy Đảng

Tăng cường kiểm tra, giám sát, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh

Ngày 5-4, tại tỉnh Ninh Bình, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý I năm 2017. 

Động lực cho phát triển kinh tế - xã hội

Toàn tỉnh Nam Định hiện có 2.800 đảng viên tham gia trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước (chiếm 2,6% tổng số đảng viên của toàn tỉnh). Ngoài ra còn có gần 2.000 đảng viên tham gia làm kinh tế hộ cá thể, tiểu chủ…

Đến 2020, cán bộ nữ tham gia cấp ủy Đảng đạt từ 25% trở lên

Mục tiêu này được đưa ra tại hội thảo về tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị do Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức ngày 14/12.