cấp bậc hàm Thiếu tướng

Nhiều ĐBQH đồng tình trần cấp bậc hàm Thiếu tướng đối với Giám đốc Công an địa phương

Thảo luận tại hội trường về dự án Luật CAND (sửa đổi) sáng nay, 14-6, đa số ĐBQH quan tâm tới quy định trần cấp bậc hàm cấp tướng đối với Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở các địa phương được phân loại đơn vị hành chính loại I (khoản 1, Điều 26).