cao tốc Ninh Bình - Thanh Hóa

Hỗ trợ vốn thực hiện các dự án cao tốc Ninh Bình - Thanh Hóa

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương hỗ trợ Ngân sách Nhà nước để thực hiện các dự án đường bộ cao tốc đoạn Ninh Bình (Mai Sơn) - Thanh Hóa (quốc lộ 45) và đoạn quốc lộ 45 - Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.