cán bộ an ninh Cụ hồ

Cha là cán bộ an ninh Cụ Hồ

Biết rõ đời lắm chông gai, cha vẫn theo Đảng kề vai diệt thù.  Dấn thân lên tận chiến khu,  xây dựng lực lượng diệt trừ Việt gian