cải cách thể chế

CPTPP: Thách thức cạnh tranh lớn cho doanh nghiệp Việt

CPTPP được ký kết và bắt đầu có hiệu lực từ năm 2019, việc tham gia CPTPP là khẳng định chủ trương của Việt Nam về cải cách để hội nhập. Ngoài lợi ích trực tiếp về xuất khẩu hàng hóa, CPTPP còn mang lại lợi ích gián tiếp là cải cách thể chế. 

Tăng động lực cho nền kinh tế, tránh FDI vào để “giữ chỗ”

Đây là chủ đề chính được các chuyên gia bàn luận tại hội thảo “Động lực cho kinh tế Việt Nam: Góc nhìn và triển vọng” do Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức ngày 30-10 tại Hà Nội.