cải cách hành chính thủ tục hải quan

Cải cách, giảm thời gian thông quan hỗ trợ doanh nghiệp

Ngày 5-7 tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

'Bộ trưởng mà không quyết liệt thì không làm được'

Thủ tướng Nguễn Tấn Dũng chỉ rõ điều này khi làm việc với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan về cải cách hành chính thủ tục hải quan, ngày 25/3.