cà phê ôm

Giải cứu cô gái bị “bán” vào quán cà phê ôm1

T. bị lừa làm việc tại một quán cà phê ôm. Thời gian làm việc của các cô gái từ 8 giờ và kết thúc khoảng 2 giờ sáng hôm sau. Có khi khách nhiều thì em phải làm việc đến tận hơn 3 giờ.