cá chép hóa rồng

Đâm chết người vì bị chê xăm hình xấu

Nam thanh niên 27 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang bị đâm chết vì xăm hình “cá chép hóa rồng” nhưng chê xấu và không chịu trả tiền, còn thách đánh nhau trừ nợ.

Hình tượng "con cá gỗ" xuất phát từ khát vọng "cá chép hóa rồng"?

Từ trước tới nay, hình tượng "cá gỗ" gắn với ông đồ xứ Nghệ, thể hiện tinh thần khổ học, đức tính kiệm ước để mong đỗ đạt, được đổi đời đã có nhiều người bàn luận và tương đối thống nhất theo cách hiểu đó. Nhưng cũng ở xứ Nghệ từ lâu còn lưu truyền một hình tượng nữa, thậm chí có nhiều sự tích, giai thoại khá nổi tiếng là sự tích cá chép vượt Vũ Môn để hóa rồng (gọi tắt là cá chép hóa rồng). Nội dung ý nghĩa của sự tích này cũng nói lên đức tính khổ luyện, vượt khó trong học hành, thi cử và thể hiện khát vọng được đỗ đạt, đổi đời.