buông 2 tay

Thanh niên 2k điều khiển xe máy "không bằng tay" bị phạt

Ngày 9/5, Công an huyện Yên Dũng, Bắc Giang cho biết đã xử lý thanh niên buông cả 2 tay khi điều khiển xe máy 3 lỗi gồm: Không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe tham gia giao thông; Buông cả hai tay khi điều khiển xe; Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe trên 50cm3.