bốn cùng với nhân dân

Bốn cùng với nhân dân, góp phần chuyển hóa địa bàn

Gặp cán bộ Hoàng (đồng chí Phạm Huy Hoàng - Phó trưởng Phòng An ninh xã hội tỉnh Lào Cai), Phàn Lở M, nạn nhân may mắn được cán bộ Hoàng giải thoát từ nước ngoài về nước và những người thân trong gia đình vui mừng ra mặt.