bỏ phiếu mỹ

Người dân Mỹ đi bỏ phiếu: Cuộc bầu cử giữa kỳ chính thức bắt đầu!

6h sáng ngày 6-11 (giờ địa phương), những màn sương sớm vẫn đang bao phủ lấy thủ đô nước Mỹ. Còn trên đường phố, hàng chục triệu người dân đã bắt đầu đổ ra đường để thực hiện quyền của họ: quyền bỏ phiếu bầu ra một Quốc hội mới cho nước Mỹ.