bố mẹ kiện con trai

Nam thanh niên bị bố mẹ đẻ kiện vì "bám váy" mẹ

Trong khi hầu hết các thanh niên Mỹ có xu hướng chuyển ra ở riêng khi đã trưởng thành, thì Michael Rotondo lại nằng nặc đòi ở với bố mẹ và không chịu đi làm, và đó là điều khiến bố mẹ anh phiền lòng.