bình thường hoá

Cuộc đời của TNS John McCain và chuyện bình thường hoá quan hệ Việt - Mỹ

Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain, người vừa qua đời ở tuổi 81 sau hơn một năm chống chọi với căn bệnh ung thư não ác tính. Ông John McCain được đánh giá là một nhân vật có nhiều đóng góp cho quan hệ ngày càng nồng ấm giữa Việt Nam và Mỹ.