biểu quyết thông qua

Quốc hội thông qua 2 Hiệp định EVFTA và EVIPA

Sáng nay, 8/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với một bên là Liên minh châu Âu và các nước thành viên Liên minh châu Âu (EVIPA).

Năm 2019 Quốc hội giám sát quản lý, sử dụng đất và phòng cháy, chữa cháy

Với 92,2% đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tán thành, ngày 12-6 Quốc hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019.

Luật Cảnh vệ có hiệu lực từ 1-7-2018

Chiều nay, 20-6, Quốc hội đã bấm nút thông qua Luật Cảnh vệ với 455 ĐBQH (92,67%) tán thành.

Phấn đấu đến năm 2025 thu nhập bình quân đồng bào dân tộc thiểu số tăng hơn 2 lần

Chiều 18-11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 với 89,44% đại biểu Quốc hội tán thành.

Xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra sai phạm về đất đai

Chiều nay, 14-6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị với 92,77% ĐBQH tán thành.