bệnh đậu mùa

Liên Xô đã cứu Moskva khỏi dịch bệnh đậu mùa bằng nỗ lực kỷ lục

Một chiến dịch chưa từng có đã được tổ chức tại Liên Xô để chống lại sự bùng phát của "bệnh đậu mùa" ở Moskva, kết quả đã ngăn chặn dịch bệnh.