bắt nạt học đường

Gia đình vẫn là nền tảng “trồng người”

Những năm gần đây, chúng ta nhận ra rằng bắt đầu có một trào lưu trong giới học sinh là "không ưa là đánh". Ở nước ngoài, tình trạng bắt nạt (bullying) bạn trong trường học cũng vô cùng nhức nhối, kể cả là ở các nước văn minh như Anh, Pháp, Mỹ, Đức. Tình trạng bắt nạt (bullying) ấy thực chất có thể được lý giải bởi vấn đề tâm lý. 

Làm gì khi con bạn bị bắt nạt ở trường

Phụ huynh cần gần gũi con để phát hiện sớm các dấu hiệu cảnh báo trẻ có thể đang bị bắt nạt ở trường, giúp con có giải pháp tháo gỡ khó khăn của mình.