bảo vệ xe tăng

Nga phát triển hệ thống phòng vệ mới cho xe tăng xé vụn tên lửa

Các kỹ sư Nga đã tạo ra một hệ thông phá hủy tên lửa điều hướng chống xe tăng chỉ trong khoảng cách 2m.