bảo trì đường bộ

Phát hiện nhiều sai phạm trong bảo trì đường bộ ở Hòa Bình

Bộ GTVT vừa công bố kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đối với các quốc lộ được giao quản lý của Sở GTVT tỉnh Hòa Bình. Qua đó, nhiều sai phạm đã được phát hiện.

Bộ trưởng Giao thông vận tải truy trách nhiệm giữ tiền bảo trì của địa phương

Tại cuộc họp tổng kết năm 2017 của Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã truy trách nhiệm của Văn phòng Quỹ Đường bộ Trung ương về việc giữ lại 15% (khoảng 320 tỷ đồng) nguồn kinh phí bảo trì phân bổ cho các địa phương năm 2017 đến nay chưa được giải ngân. 

Đề xuất bãi bỏ 4 văn bản về Quỹ Bảo trì đường bộ

Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Nghị định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành về Quỹ Bảo trì đường bộ.