bảo trì đường bộ

Nhiều điểm đen đe dọa an toàn giao thông trên quốc lộ

Mỗi năm, Tổng cục Đường bộ Việt Nam được cấp khoảng 8.000 tỷ đồng phục vụ công tác bảo trì khoảng 24.000km quốc lộ. Tuy nhiên, số kinh phí này mới chỉ đáp ứng 40% nhu cầu. Trước yêu cầu cải thiện an toàn giao thông (ATGT) trên QL1 và các quốc lộ trọng điểm, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa kiến nghị Chính phủ bố trí nguồn vốn sự nghiệp kinh tế đường bộ giai đoạn 2021-2025, tăng thêm 10%/năm so với năm 2020 cho công tác bảo trì đường bộ.