bảo tồn Chợ nổi

Bảo tồn Chợ nổi Cái Răng

Tại hội thảo lấy ý kiến về đề án “Bảo tồn và phát triển Chợ nổi Cái Răng” do UBND TP Cần Thơ tổ chức vào chiều 11/11, nhiều ý kiến thống nhất chọn phương án bảo tồn nét đặc trưng văn hoá vùng sông nước của Chợ nổi Cái Răng hướng tới đề nghị công nhận là di sản văn hoá phi vật thể của quốc gia.