bảo dưỡng xe hơi

Cần kiểm tra bộ phận nào trên xe hơi sau khi đi đường ngập nước?

Sau khi sử dụng xe hơi dưới trời mưa và đường ngập nước, các loại bùn đất, nước bẩn sẽ có tác động xấu đến tuổi thọ chiếc xe, nên việc chỉ rửa và bảo dưỡng xe vẫn là chưa đủ.