bảo đảm tuyệt đối an ninh

Lực lượng CAND sẵn sàng bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

Có thể nói, đến thời điểm này, dưới sự chỉ đạo của Trung ương, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc chủ động, tích cực, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các bộ, ban, ngành và địa phương, nhất là lực lượng Công an, Quân đội và TP Đà Nẵng, sự ủng hộ của nhân dân, Việt Nam đã sẵn sàng cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Hội nghị cấp cao APEC 2017

Bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho Hội nghị cấp cao APEC 2017, góp phần nâng cao vai trò, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế” – là nội dung đề ra của Phiên họp Thứ nhất Tiểu ban An ninh và Y tế APEC 2017.

    Xử lý nghiêm vi phạm về an toàn vật liệu nổ công nghiệp

    Thủ tướng vừa yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, các cơ quan liên quan và các địa phương tiến hành kiểm tra, rà soát các điều kiện về an ninh, an toàn phòng, chống cháy, nổ.