báo cáo thời sự

Bộ Công an tổ chức buổi báo cáo thời sự đến cán bộ chủ chốt

Ngày 10-3, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức buổi giao lưu, trao đổi, báo cáo thời sự cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, các Cục, Vụ, viện, học viện, trường CAND trực thuộc Bộ và trực thuộc các Tổng cục.

Nghe báo cáo thời sự về công tác bảo đảm đảm an ninh mạng

Ngày 22-9, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức buổi báo cáo thời sự  trực tuyến giữa hai điểm cầu Hà Nội và TP Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh và báo cáo viên của Đảng bộ Công an Trung ương.