bạn trăm năm

Phụ nữ tuổi "băm", tìm kiếm "bạn trăm năm" bằng bùa ngải

Vì áp lực kết hôn từ cha mẹ và người thân, một số phụ nữ Hàn Quốc đang tìm mua bùa từ các pháp sư, với hy vọng sớm tìm được "bạn trăm năm"…