bản sao thiết kế dinh Bảo Đại

Pháp trao bản sao sơ đồ thiết kế Dinh Bảo Đại

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery đã trao cho ông Phạm S, Phó Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng bản sao sơ đồ thiết kế dinh Bảo Đại (Dinh III) được xây dựng từ năm 1937 đến năm 1941.